KBAT

Temsilcilik

Temsilcilik, basit olarak; bir kuruluşun veya şirketin ürettiği ve/veya sürümünü yaptığı malların veya hizmetlerin başka bir tüzel veya özel kişi tarafından belirli bir bölge veya ülkede sürümünün, tanıtımının yapılması olarak tanımlansa da KBAT tarafından detaylı analizler ve çalışmalar sonucunda sunulan bir hizmettir.

Bu kapsamda sırasıyla;

  • 5İhtiyaç Analizi
  • 5Ürün / Hizmet Analizi
  • 5Risk Değerlendirme
  • 5Pazar Oluşturma
  • 5İş Geliştirme ve Analizi
faaliyetleri yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, belirlenen ihtiyaçlar ile pazara girmesi potansiyel uluslararası şirketlerin ürün gamı karşılaştırılmakta ve eşleşme sonucunda yapılan değerlendirme ile ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Süreç boyunca, ihtiyaçların detaylı olarak analiz edilmesi ve anlaşılması; sonrasında ilgili yabancı şirket ile detaylı çalışmaları müteakip anlaşmalar yapılarak ihtiyacın karşılanması hedeflenmektedir.

KBAT, Türkiye ve bölge pazarına girmek isteyen şirketlerin temsilcilik hizmetlerini yerine getirmekte, gerçekleştirdiği detaylı analizler ve iş geliştirme faaliyetleri çerçevesinde hem müşterilerin hem de temsilcisi olduğu şirketlerin memnuniyetini amaçlamaktadır.