KBAT

Hedefler & İlkeler

Müşteri ve ürün/hizmet şartlarını karşılamak için KBAT’ın hedefleri, üst yönetim tarafından belirlenir ve KBAT Genel Müdürü tarafından onaylanır. Belirlenen periyotlarda gerçekleştirilen Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında gözden geçirilir, gerekiyor ise güncelleme yapılır.

Onaylanarak yürürlüğe giren hedefler istenilen sonucu ifade eden, ölçülebilir, Kalite Politikası’na uygun ve takvimi içerecek şekilde hazırlanır ve kalite eğitim sunumlarıyla personele duyurulur. Kalite Hedefleri, FRM-0002 numaralı Kalite Hedef ve Strateji Tablosu Formu ile kayıt altına alınmaktadır.